กระแบะ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  แผ่น, ชิ้น, ส่วน, โบราณใช้ว่า กระแบ่.

 • สำ

  น.

  ขนาดเล็ก เช่น มีที่ดินอยู่กระแบะมือเดียว.

 • น.

  ลักษณนามใช้เรียกฝาเรือนทรงไทยที่แยกออกได้เป็นส่วน ๆ.