กระแบก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    น.

    ต้นตะแบก เช่น หูกวางพรรค์กระแบก (ม. คำหลวง จุลพน), ตระแบก ก็เรียก.