กระแทะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ล้อ ใช้วัวเทียม ตัวเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลังคา, ระแทะ หรือ รันแทะ ก็เรียก.

    (ข. รเทะ).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระแทะ (RID) n.
    bullock cart