กระแทก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กระทบโดยแรง เช่น เอาหมัดกระแทกหน้า

  • โดยปริยายหมายถึง อาการที่พูดกระชากเสียงให้ดังผิดปรกติแสดงว่าไม่พอใจหรือโกรธ เช่น กระแทกเสียง.