กระแทกแดกดัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่กล่าวกระทบกระแทกหรือประชดเพราะความไม่พอใจ.