กระแทกกระทั้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่ลงเสียงหนักหรือกระแทกสิ่งของให้รู้ว่าไม่พอใจหรือโกรธ.