กระแตแว้ด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ใช้เปรียบผู้หญิงที่ชอบจุ้นจ้าน เจ้ากี้เจ้าการ, กระแตแต้แว้ด ก็ว่า.