กระแตวับ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • วรรณ

    ก.

    หน้าเป็น เช่น แต่ล้วนตัวตอแหลกระแตวับ (อภัย).