กระแด้แร่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระแดะ, ดัดจริต, เช่น อย่าทำดื้อกระแด้แร่เลยแม่เอ๋ย (มณีพิชัย).