กระแด้แร่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระแดะ, ดัดจริต, เช่น อย่าทำดื้อกระแด้แร่เลยแม่เอ๋ย (มณีพิชัย).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระแด้แร่ (RID) adj.
    affected