กระแด้ง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เรียกชายหรือหญิงที่เป็นหมันว่า พ่อกระแด้ง แม่กระแด้ง.

  • ว.

    คดไปมา.