กระแด่ว ๆ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่ดิ้นอย่างทุรนทุรายแต่หาทางไปไม่ได้ ในคำว่า ดิ้นกระแด่ว ๆ, แด่ว ๆ ก็ว่า.