กระแดะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    ดัดจริต, ทำในสิ่งที่ไม่น่าทำ.