กระแดะกระแด๋

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    ดัดจริตดีดดิ้น, แดะแด๋ ก็ว่า.