กระแซะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ขยับกระทบเข้าไป เช่น ขยับตัวกระแซะเข้าไป พูดเลียบเคียงกระแซะเข้าไป.