กระแชงอ่อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อฝาเรือนไทยแบบหนึ่ง กรุด้วยใบจากอ่อน.