กระแฉ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    ดังสนั่น เช่น ฟ้ากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู (แช่งนํ้า).