กระเอิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    เอิบ, อิ่ม, เช่น เถ้ากระเอิบเรอสมออกแล (ม. คำหลวง กุมาร).