กระเอิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    เอิกเกริก เช่น พลเกรอกกระเออกอึง (สรรพสิทธิ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเอิก (RID) adj.
    grand