กระเอิก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    เอิกเกริก เช่น พลเกรอกกระเออกอึง (สรรพสิทธิ์).