กระเอบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ว.

    อร่อย, หอมหวาน, เช่น ลิ้มไล้โอชกระเอบหวาน (ม. คำหลวง จุลพน).