กระเหน็จกระแหน่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    เชิงชั้น, เล่ห์กล, เช่น กระเหน็จกระแหน่รณรงค์ (สมุทรโฆษ).