กระเหนียด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • -เหฺนียด

    ก.

    เสียด.

  • -เหฺนียด

    ดู เสนียด ๑.