กระเสือกกระสน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยากเป็นต้น.