กระเสียน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ชิด, สนิท, แนบเนียน, เช่น ชฎากลีบจีบเวียนกระเสียนพระศก (อภัย), เขาเข้าไม้ปะที่ตรงนี้ดีนัก พอดีกระเสียนกันทีเดียว

  • โบ

    อาการที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสอดเสียดลงไปในช่องในรูไม่คับไม่หลวมพอครือ ๆ กัน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเสียน (RID) adv.
    fittingly