กระเสาะกระแสะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, เสาะแสะ ก็ว่า.