กระเษม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ; แผลงมาจาก เกษม

    น.

    เกษม, ความสุขสบาย, ความปลอดภัย, เช่น อันโอฬาริกประณีตกระเษมสุขสมมโนรถที่ปรารถนาใจในชาติเมื่อเป็นเทพยดานั้น.