กระเล็น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระถิก, กระถึก.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระถิก

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเล็น (RID) n.
    small squirrel