กระเล็น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กระถิก, กระถึก.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระถิก