กระเลียด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เหฺลียด

    กลอน; แผลงมาจาก เกลียด

    ก.

    ชัง, รังเกียจมาก, เช่น ไยเยาวเคียดและกระเลียด ฤเหลือบพระพักตร์ผิน (สรรพสิทธิ์).