กระเรียนทอง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กาเรียนทอง ก็ว่า.