กระเย้อกระแหย่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -แหฺย่ง

    ก.

    ขะเย้อแขย่ง, เขย่งแล้วเขย่งอีก, โดยปริยายหมายความว่า พยายามจะให้ได้สิ่งที่สุดเอื้อม.