กระเพิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เพฺลิด

    โบ

    ก.

    ตะเพิด.