กระเพิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เพิง เช่น บ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุ (ม. ร่ายยาว กุมาร).