กระเพาะปลา

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ถุงลมของปลาทะเลบางชนิดที่ทำให้แห้งแล้วนำมาประกอบอาหาร

  • ชื่ออาหารคาวแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ำขุ่นข้น ประกอบด้วยถุงลมของปลา ทะเลบางชนิดทอดกรอบ เนื้อไก่ เลือดหมู เป็นต้น.