กระเพลิศ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เพฺลิด

    กลอน

    ว.

    ตะพึด เช่น พลพายกระเพลิศพ้าง พายพัด (เฉลิมพระเกียรติ ร. ๒).