กระเป๋าแห้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ว.

    ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลย เช่น วันนี้เขากระเป๋าแห้ง.