กระเป๋าเบา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ว.

    มีเงินในกระเป๋าน้อยลง เช่น ไปเที่ยวเสียกระเป๋าเบาเลย.