กระเปาะ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    รูปทรงนูนกลม, เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล้ายคลึงเช่นนั้น ว่า กระเปาะ เช่น กระเปาะไข่ กระเปาะดอกไม้

  • เบ้าที่ฝังเพชรพลอยเป็นหัวแหวนหรือตุ้มหูเป็นต้น

  • วิทยา

    ส่วนของหลอดแก้วที่พองออก จะกลมหรือรีก็ตาม.

  • น.

    ลักษณะที่ยื่นออกมาจากฝาผนังกำแพง ฐาน หรือเชิงกลอน เช่น ยกเก็จเป็นรูปเหมือนกระเปาะ.