กระเบ็ดกระบวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระบิดกระบวน.