กระเบื้องหน้าวัว

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระเบื้องปูพื้นรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยดินเผา

  • กระเบื้องสำหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทำด้วยปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ, กระเบื้องหน้างัว กระเบื้องว่าว หรือ กระเบื้องขนมเปียกปูน ก็เรียก.