กระเบื้องรู

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม.