กระเบียด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    มาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ กระเบียด เท่ากับ ๑ ใน ๔ ส่วนของนิ้ว.