กระเทียมหอม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ต้นหอม เช่น กระเทียมหอมรำแย้ ก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).