กระเถิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ขยับก้นเลื่อนที่ไปในขณะที่นั่ง.