กระเตง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อาการที่อุ้มเด็กเข้าสะเอวหรือสะพายของโตงเตงไป.