กระเดือก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชายเรียกว่า ลูกกระเดือก.

  • ปาก

    ก.

    กลืนอย่างลำบาก เช่น กระเดือกไม่ลงคอ เต็มกระเดือก.