กระเดือก ๆ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    กระเสือกกระสนไปด้วยความลำบาก เช่น ว่ายน้ำกระเดือก ๆ.