กระเดียด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เอาเข้าข้างสะเอว เช่น กระเดียดกระจาด.

    (ข. กณฺเฎียต).

  • ว.

    ค่อนข้าง, คล้าย, หนักไปทาง, เช่น กระเดียดเปรี้ยว หน้าตากระเดียดไปทางแม่.