กระเดิด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ปลากระดี่. (ดู กระดี่ ๑).

  • ก.

    ลงกันไม่สนิท, กระดกสูงกว่าพื้น, เช่น กระดานกระเดิด.

  • ว.

    ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามขนบนิยม เช่น ไหว้กระเดิด ๆ.