กระเดาะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาไม้ มือ หรือเท้ารับทำให้สะท้อนขึ้น, เดาะ ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเดาะ (RID) v.
    click
    bat lightly