กระเดาะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    โยนสิ่งของขึ้นแล้วเอาไม้ มือ หรือเท้ารับทำให้สะท้อนขึ้น, เดาะ ก็ว่า.