กระเซ้ากระซี้

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พูดรบเร้ารํ่าไรเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ, เซ้าซี้ ก็ว่า.