กระเซ็น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อาการที่ของเหลวเช่นนํ้าเป็นต้นกระเด็นเป็นฝอย.